นายกสภามหาวิทยาลัย

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

ตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีนาคม 2559 ถึง ปัจจุบัน
วันเดือนปีเกิด วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498
ประวัติ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภเป็นบุตรของนายวิศว์ ลิปตพัลลภและนางจรัสพิมพ์ ลิปพัลลภ นับเป็นบุตรคนที่ 3 ในพี่น้องทั้งหมด 5 คน และได้สมรสกับพลโทหญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ อดีตว่าการกระทรวงพลังงาน มีบุตรด้วยกัน 2 คนคือ นายพสุ ลิปตพัลลภและน.ส.พราวพุธ ลิปตพัลลภ

วุฒิการศึกษา

 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ปริญญาตรี วศ.บ. ม.เกษตรศาสตร์
ปริญญาโท M.Eng ม.เพอร์ดู รัฐอินดีแอนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำแหน่งทางการเมือง ก.ค.2531 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภเริ่มเข้าสู่การเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร จ.นครราชสีมา

พ.ศ.2533 ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน

พ.ศ.2535 ภายหลังการยุบสภา นายสุวัจน์ได้เข้าร่วมกับพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน นายกร ทัพพะรังสีและสมาชิกอีกจำนวนหนึ่งเพื่อจัดตั้งพรรคชาติพัฒนาขึ้น

ในรัฐบาลของพลเอกสุจินดา คราประยูร ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

พ.ศ.2538 ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ.2540 ในรัฐบาลของนายชวลิต ยงใจยุทธ ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการคมนาคมและในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ.2545 ในรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

30 มิ.ย.2547 ได้รับตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี ต่อจากนั้นได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร

นายสุวัจน์ เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาต่อจากนายกร ทัพพะรังสี ซึ่งลาออกไปร่วมกับพรรคไทยรักไทย

พ.ศ.2548 นายสุวัจน์ จึงประกาศยุบพรรคชาติพัฒนาเข้าร่วมกับพรรคไทยรักไทย

การกีฬา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย วาระปีพ.ศ.2552-2556 และดำรงตำแหน่งนายกลอนเทนนิสสมาคม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์   พ.ศ.2536 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น มหาวชิรมงกุฎ

พ.ศ.2538 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาประมาภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ.2548 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์(ป.ภ.)