Skip to content

เป็นบริการเสริมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในขณะใช้บริการภายในห้องสมุด ได้แก่
– สายชาร์ต
– ปลั๊กไฟ
– โคมไฟ
– โต๊ะพับ
– รถเข็น 
– iPad
– Notebook
สำหรับถุงผ้าและกระเป๋าสานพลาสติก สามารถขอยืมออกไปเพื่อใส่หนังสือกลับบ้านได้

1. แสดงบัตรนักศึกษา/บัตรสมาชิกที่จุดให้บริการ
2. ระยะเวลาการยืมใช้ 1 วัน ยกเว้นกระเป๋าผ้าและกระเป๋าสานพลาสติกจะยืมตามสิทธิ์การยืมหนังสือ
3. ส่งคืนอุปกรณ์เมื่อหมดเวลาทำการ

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 สำหรับ iPad และ Notebook ติดต่อขอยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 6