มุมโคราชศึกษา

มุมโคราชศึกษา เป็นมุมบริการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะด้าน ที่รวบรวมหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ เกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา ที่สำนักวิทยบริการฯมีให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติความเป็นมา ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ภาษา วัฒนาธรรม และอื่นๆ อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ขนาดย่อม ให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษาเรียนรู้

  1. เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
  2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
  3. เพื่อรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นเกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา

เข้าใช้บริการได้ฟรี

อาคารหอสมุดเก่า ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ