ห้องสมุดจะเปิดให้ใช้พื้นที่ได้เมื่อไร

ห้องสมุดจะเปิดให้บริการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

สามารถคืนหนังสือได้ ณ จุดใดบ้าง

สามารถคืนได้ที่จุดรับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริเวณ ศูนย์รวมประกาศข่าว (หัวลำโพง), อาคาร 31 , ตู้รับหน้าห้องสมุด
ตู้รับคืนสีฟ้า คณะวิทยาการจัดการและคณะครุศาสตร์

หนังสือเกินกำหนดคิดค่าปรับเท่าไร

5 บาทต่อเล่มต่อวัน ไม่นับวันหยุดให้บริการ

ช่วงนี้สามารถยืมหนังสือได้หรือไม่

สามารถยืมได้ โดยทำการจองผ่านระบบ Liberty ได้ที่เว็บไซต์ http://arc2.nrru.ac.th/liberty และมาติดต่อรับหนังสือได้ที่เจ้าหน้าที่ให้บริการได้ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์