คลินิกตำรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอร่วมสนับสนุน “โครงการตำราฉลอง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ด้วยการเปิดคลินิกตำรา ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น.เพื่อบริการ
1. ช่วยค้นคว้าและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ จากแหล่งที่เหมาะสมกับการทำตำรา/หนังสือและสอดคล้องกับเนื้อหาของตำรา
2. บริการขอเลข ISBN
3. ให้คำแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
4. ให้คำปรึกษาแนวทางการเรียบเรียงตำรา/หนังสือเฉพาะราย ทุกวันพฤหัสบดี 16.30-18.30 น.
สมัครเข้าร่วมโครงการตำรา 100 ปี ได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ชั้น 4 อาคาร 9 โทร 044-009009 ต่อ 9522 หรือ มือถือ 093-4954196
พิเศษ
ผู้ที่ลงชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการกับฝ่ายเลขานุการฯ จะได้รับสิทธิ์ยืมหนังสือได้ 20 เล่ม กำหนดส่งคืน 30 เมษายน 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 044-009009 ต่อ 2310 https://www.facebook.com/arc.nrru1/