ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Ebook IG Library

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมและแนะนำการใช้งานฐานข้อมูล Ebook IG Library จากบริษัท Booknet ในวันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. 16.00 น. ณ ห้องอบรม ชั้น 5 สำนักวิทยบริการฯ หัวข้อการอบรมประกอบไปด้วย
1. IG Library : Arcler Education Collection
2. Ebook IG Library Collection : Medical and Healthcare Nurse Collection
3. Ebook IG Library Collection : Business Expert Press
ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ฟรี ที่ https://bit.ly/3kNp4NF
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ โทร : 044-009009 ต่อ 2312