เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการเปิดให้บริการ

ประกาศเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการเปิดให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ— ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2565 – 15 ม.ค. 2566 — โดยเปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 -16.30 น.— ปิดให้บริการวันอาทิตย์ และตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยผู้ใช้สามารถใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ได้ที่ https://library.nrru.ac.th