“ประดิษฐ์กระทง คงความเป็นไทย ปีที่ 5”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ในกิจกรรม “ประดิษฐ์กระทง คงความเป็นไทย ปีที่ 5″>>> ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 >>> ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ >>> เวลา 09.00 น. – 16.00 น. โดยเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทางสำนักฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์เช่น ต้นกล้วย ดอกไม้ ใบตอง ไว้ให้ในเบื้องต้น และท่านสามารถนำอุปกรณ์มาเพิ่มเติมได้เองค่ะ เมื่อประดิษฐ์กระทงเสร็จสามารถนำกลับบ้านได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ โทร 044-009009 ต่อ 2312หรือ https://www.facebook.com/arc.nrru1