ขอเชิญเข้าอบรมการอบรมการใช้งาน MyLOFT

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมอบรมการใช้งาน MyLOFT ระบบที่จะช่วยให้การเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ใช้งานได้ทุกที่ แม้อยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อบรมแบบออนไลน์ ในวันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 -12.00 น.
สมัครเข้าร่วมอบรมได้ฟรี ที่ https://bit.ly/3gdKFwo
MyLOFT คือระบบการจัดการที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วารสารออนไลน์ (E-Journal) E-book บทความวิจัย บทความวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมไปถึงฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ โดยสามารถใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้ ช่วยลดอุปสรรคในการใช้งาน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
โทร 044009009 ต่อ 2312 หรือ 0990751616
ใช้งานได้ที่ https://app.myloft.xyz/user/login