การใช้ห้องสมุดออนไลน์แบบไร้ขีดจำกัดค้นหาฐานข้อมูลออนไลน์ แบบไร้รอยต่อจากที่บ้าน ผ่านMyLOFT

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิฺญชวนนักศึกษาและ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MyLOFT เพื่อใช้ในการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ แอปพลิเคชันนี้สามารถสืบค้นได้ทั้งวารสารออนไลน์ (E-Journal) E-book บทความวิจัย บทความวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่อยู่ในฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่สำนักวิทยบริการบอกรับและให้บริการ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี…ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android และ ทั้งในสมาร์ทโฟนและแทบเล็ต และ ใช้งานผ่าน website ได้ สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็วทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งนี้ การเข้าถึงข้อมูลขึ้นกับเงื่อนไขการให้บริการของแต่ละฐานข้อมูล ขั้นตอนการใช้งาน1. เข้า website หรือ app MyLOFT https://tinyurl.com/myloftnrru2. สมัครสมาชิก / Login ด้วย nrru mail3. ติดตั้ง extention MyLOFT4. ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ได้ทุกฐานจากที่บ้าน ทุกอุปกรณ์คู่มือการใช้งาน https://tinyurl.com/yvzfh6p3สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1