เวลาเปิดให้บริการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป สำนักวิทยบริการเปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.30 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.30 น. ปิดให้บริการในวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และหยุดตามปฏิทินมหาวิทยาลัย