วันหยุดประจำเดือนกันยายน2565

วันหยุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดือน กันยายน 2565วันเสาร์ ที่ 17 ก.ย. 2565วันหยุดเนื่องจาก อยู่ในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560-2562ผู้ใช้สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศและใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ได้ที่ https://library.nrru.ac.th