กำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 โดยกำหนดรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อให้พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีต่อบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงได้กำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้.หมายเหตุ 1. บัณฑิตสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เข้ารับฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://misapro.nrru.ac.th/degrees/detail/row_card.php.2. ลำดับที่ในการฝึกซ้อม บัณฑิตจะทราบหลังจากทำการรายงานตัว (ตัดรายชื่อผู้ไม่รายงานตัวออกทุกวัน)