เทคนิคการเลือกวารสารนานาชาติ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ “เทคนิคการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ” อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น.สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3SeAbf7ด่วน!!! รับจำนวน 80 ท่านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1