บริการถ่ายภาพสำหรับทำบัตรนักเรียน

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2565
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม ถ่ายภาพ
สถานที่ ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 6