6 ฐานข้อมูลประจำปี 2565 บอกรับโดยกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

6 ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จาก Gale ประจำปี 2565 ที่บอกรับโดยภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้งหมด 21 แห่ง ซึ่งหากผู้ใช้บริการใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย จะพบหน้า Login สามารถคลิกที่โลโก้ Microsoft เพื่อทำการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์ @nrru.ac.th ก็จะสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา