ฐานข้อมูลต่างประเทศอยู่ระหว่างการบอกรับ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้บอกรับฐานข้อมูล ACM Digital Library, Web of Science, ProQuest Dissertation @ Theses Global
และให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศมาโดยตลอดนั้น เนื่องจากปัจจุบันสัญญาการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้สิ้นสุดแล้ว อยู่ระหว่างการต่อสมาชิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งผลต่อการให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ดังกล่าวใช้บริการ ไม่ได้ชั่วคราว ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการต้องการใช้ฐานข้อมูล สามารถสอบถามหรือส่งข้อมูลบรรณานุกรมที่ต้องการมาที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1
สำนักวิทยบริการจะดำเนินการสืบค้น อำนวยความสะดวก ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงตามความต้องการ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้