เปิดให้บริการแบบ OnSite ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

สิ้นสุดการรอคอย !! วันจันทร์ที่ 15 พ.ย. 2564 นี้ห้องสมุดพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ โดยจำกัดผู้เข้าใช้บริการ วันละ 200 คนเปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. -16.30 น.ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด – สวมหน้ากากอนามัย – สแกนบัตรเข้าห้องสมุด – ตรวจวัดอุณหภูมิ – หมั่นล้างมือบ่อยๆ – เว้นระยะห่างเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 3) รูปแบบการให้บริการแบบ new normalโดยห้องสมุดจะเปิดให้บริการพื้นที่ ควบคู่ไปกับการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้ใช้สามารถ 1. ค้นหาหนังสือด้วยตนเอง2. ใช้พื้นที่นั่งอ่าน3. ยืม – คืน หนังสือ4. ถ่ายเอกสาร5. บริการห้อง Studio ขนาดเล็ก สำหรับอาจารย์ เพื่อใช้ในการสอนออนไลน์ โดยมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน6. บริการห้อง Studio ขนาดใหญ่ เพื่อบันทึกรายการ 7. ห้องคอมพิวเตอร์ 8. สืบค้นข้อมูล9. ทั้งนี้ผู้ใช้บริการยืมหนังสือ ออนไลน์ ได้เช่นเดิม ค่ะห้องสมุดคิดถึงผู้ใช้บริการทุกท่าน ค่ะ ^__^