เปิดทดลองใช้งาน Google Workspace for Education รุ่น Teaching and Learning ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 50 License

***รับเพียง 50 ท่านเท่านั้น ผ่าน NRRU mail***สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดทดลองใช้งาน Google Workspace for Education รุ่น Teaching and Learning ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 50 License ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ Google ได้เพิ่มเติมดังนี้- ประชุม 250 คน สตรีมแบบสด ได้ 10,000 คน- บันทึกต่อเนื่องได้ 24 ชม.-ถาม-ตอบแบบอินเทอร์แอกทีฟ- ห้องประชุมย่อย 100 ห้อง- บันทึกการประชุมแบบ google Sheet- เครื่องมือเพิิ่มใน Google Classroomลงทะเบียนขอทดลองใช้ได้ที่ลิงค์https://forms.gle/UJ84YtDvPyr5vnuk9