ขอเชิญเสนอคัดเลือกหนังสือ e-Book

ข่าวดีต้อนรับเปิดเทอม ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมเสนอคัดเลือกหนังสือ E-book เพื่อนำไว้ให้บริการในสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งบรรณารักษ์ได้รวบรวมรายชื่อหนังสือ E-book จากสำนักพิมพ์ GALE และ EBSCO มาไว้ให้ในเว็บไซต์ของหน่วยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ https://bit.ly/2UtwHw3 ผู้เสนอคัดเลือกสามารถคัดเลือกหนังสือ E-book ที่ต้องการได้ง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่ทำแถบสีเหลืองทับรายชื่อหนังสือที่ต้องการ และพิมพ์ชื่อ-สกุล สังกัดคณะของท่านต่อท้ายรายชื่อหนังสือนั้น เสนอคัดเลือกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นี้เท่านั้นนะคะ