ปิดให้บริเวณพื้นที่สำนักวิทยบริการฯ ถึง 6 มิถุนายน 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีประกาศขยายการปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราช ถึง 6 มิถุนายน 2564 ดังนั้นสำนักวิทยบริการฯ จึงขอขยายเวลาการปิดให้บริการพื้นที่ห้องสมุด ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ได้ขยายเวลากำหนดส่งหนังสือเป็นวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ผู้ใช้บริการสามารถส่งคืนได้ที่ตู้รับคืนอัตโนมัติบริเวณ หัวลำโพง อาคาร 31 และหน้าห้องสมุด