ขยายแล้วขยายอีก ขยายเป็นรอบที่ 3 ขยายจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 จะดีขึ้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการขยายเวลากำหนดคืน สำหรับผู้ใช้บริการที่มีกำหนดคืนระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564 และ 1-30 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติบริเวณศูนย์รวมประกาศข่าวหัวลำโพง อาคาร31 และหน้าสำนักวิทยบริการฯ