ขยายเวลากำหนดคืนหนังสือในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก3

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการขยายเวลากำหนดคืน สำหรับผู้ใช้บริการที่มีกำหนดคืนระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564 และ 1-16 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติบริเวณศูนย์รวมประกาศข่าวหัวลำโพง อาคาร31 และหน้าสำนักวิทยบริการฯ