ขยายเวลาปิดให้บริการถึง 15 พฤษภาคม 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศขยายเวลาปิดให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 สำหรับวันเปิดให้บริการจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง