ขยายเวลากำหนดส่งคืนหนังสือเป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

แจ้งสมาชิกห้องสมุด ที่มีกำหนดส่งคืนหนังสือระหว่างวันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการฯ ได้ขยายเวลายืมของท่านออกไปเป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว หากท่านใดมีคำถามสามารถส่งข้อความได้ที่หน้าเว็บไซต์