วันหยุดประจำเดือนเมษายน 2564

ผู้ใช้บริการสามารถส่งคืนหนังสือได้ที่ตู้คืนอัตโนมัติ บริเวณหัวลำโพง และอาคาร 31 หรือตู้คืนหน้าห้องสมุดค่ะ