ห้องสมุดสุขสันต์ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมทำบุญสำนักฯ ประจำปี 2564 เพื่อสืบสารทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ณ บริเวณ ลานนิทรรศการชั้น 1 โดยกิจกรรมจะเป็นการเลี้ยงพระถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีวันสงกรานต์