บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดในโครงการ ThaiLis

อยากยืมหนังสือ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ทำอย่างไร ?
ใช้ “บริการยืมระหว่างห้องสมุด บนเครือข่าย UC-TAL” สิจ๊ะ

การยืมคืนระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan) เป็นการขอยืมใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างห้องสมุดในเครือข่าย ThaiLis (ทั่วประเทศ)
– ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน
– มหาวิทยาลัยราชภัฏ
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

โดยสมาชิกของห้องสมุดแต่ละที่ สามารถเข้าระบบและขอยืมได้ด้วยตนเอง
ตามระเบียบของห้องสมุดแต่ละที่

เข้าใช้บริการได้ที่ http://uc.thailis.or.th/
หรือ ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ชั้น 1
หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการยืม-คืน LINE ID : @zhy0303m

คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/33iZyUb