กำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 -2560 ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กำหนดการ

https://bit.ly/3l7im00

ตัวอย่างการเข้ารับ

https://www.youtube.com/watch?v=bJU-51x-BqU

การแต่งกาย