สำนักพิมพ์ Gale, a Cengage Company ขอเชิญชวน ใช้งานฐานข้อมูลวารสารและ E-Book ฟรี แบบไม่จำกัดเวลา

ฐานข้อมูลวารสาร Periodicals ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการระบาดของไวรัส “โควิด-19” จำนวน 3 ฐาน
ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้, สามารถแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้, เชื่อมต่อกับ GoogleDrive และ Microsoft OneDrive ของผู้ใช้ได้, รองรับกับ Google Classroom, มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ, และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

1. ฐานข้อมูล Gale: Health and Wellness
สืบค้นได้ที่ https://bit.ly/3bdKOZ0
2. ฐานข้อมูล Gale in Context: Global Issues
สืบค้นได้ที่ https://bit.ly/2U65qNe
3. ฐานข้อมูล Gale in Context: Science
สืบค้นได้ที่ https://bit.ly/3b9X9xt

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในรูปแบบ PDF สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องการจัดการวิกฤตไวรัส
‘โควิด-19’ ของทางประเทศจีน สามารถดาวน์โหลดได้จาก Links ด้านล่างนี้

1. E-Book : Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment
ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.gale.com/…/1-handbook-of-covid-19-prevention-an…

2. E-Book : COVID-19 Epidemic Prevention and Control Manual For The Workplace
ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.gale.com/…/covid-19-epidemic-prevention-and-con…