ห้องสมุดชวนน้องตรวจสอบหนี้สิน ก่อนจบการศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถตรวจสอบ การค้างส่งหนังสือ และค้างชำระค่าปรับ ด้วยตนเอง

เมื่อตรวจสอบแล้ว
**หากมีหนังสือค้างส่งหรือค้างชำระค่าปรับ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ Line ID @zhy0303m
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ โทร 0848249073