เปิดรับสมัคร Virtual Training : การใช้งาน Zoom Meetings เพื่อการเรียการสอนและการ Work from Home (ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหัวข้อสุดท้ายของเดือนเมษายน
Virtual Training : การใช้งาน Zoom Meetings เพื่อการเรียการสอนและการ Work from Home (ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย) อบรมในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดการอบรม
– ลักษณะการจัดการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ ด้วย Zoom
– อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
– การสร้างห้องเรียน/ห้องประชุม
– การเชิญผู้เข้าร่วมประชุม
– เอฟเฟคปรับผิวเนียน เปลี่ยนพื้นหลัง
– การบันทึกการประชุม
– การแชร์หน้าจอและการควบคุมจอผู้เข้าร่วม
– เทคนิควิธีการใช้งานให้ปลอดภัย

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตามลิงค์นี้เลยค่าาาา
https://bit.ly/aritnrru4