เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม Virtual Training เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน การประชุมและการ Work From Home

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม Virtual Training (อาจารย์, บุคลากร,นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา) หัวข้อปฐมฤกษ์ “เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน การประชุมและการ Work From Home ” ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร และการอบรมในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์อย่างเป็นทางการครั้งแรกของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้เรียนเชิญท่่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด

รับเพียง 250 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ใช้ NRRU ก่อนนะคะ สำหรับท่านอื่น ๆ สามารถลงทะเบียนด้วยเมล์องค์กรและ Gmail พิจารณาตามลำดับค่ะ

อบรมผ่าน Google HangOut Meet แล้วแอดมินจะมี Live วิธีการใช้ Google Meet การเตรียมตัวเข้าอบรมอีกครั้งนะคะ

Agenda
ด้านการเรียนการสอน
– Google Classroom
– Microsoft Team
– Loom Screen Recorder
การ Work From Home
– Google Drive File Stream
– Workplace Video Conference
– HangOut Meet
– Microsoft Team Meeting
– Zoom Meeting

สมัครเข้าอบรมได้ที่
https://bit.ly/aritnrru2