สำนักวิทยบริการฯ สนับสนุนให้อาจารย์ยืมหนังสือonlineได้จากที่บ้าน

สำนักวิทยบริการฯ สนับสนุนให้อาจารย์ยืมหนังสือonlineได้จากที่บ้าน
ขั้นตอนการใช้งาน
1. จองหนังสือผ่าน http://arc2.nrru.ac.th/liberty
หรือ แจ้งจองผ่าน line : ARIT NRRU Service
2. เจ้าหน้าที่จัดหาหนังสือ และติดต่อให้มารับหนังสือ
3. ผู้ใช้เข้ารับหนังสือที่ห้องสมุดในวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 11.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการสารสนเทศ โทร 084-8249073