ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “การสร้างชั้นเรียนออนไลน์ ด้วย Google classroom”

ขอเรียนเชิญที่ท่านสนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การสร้างชั้นเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom”

รับชมการ Live Stream ได้ที่
https://library.nrru.ac.th
https://aritestream.nrru.ac.th/content/live-channel
https://www.facebook.com/arc.nrru1
https://www.youtube.com/avmnrruchanel
อย่าลืมเตรียม NRRU Mail ด้วยนะคะ