มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทุกท่าน ร่วมป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทุกท่าน ร่วมป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วย
2. หมั่นล้างมือให้สะอาด
3. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้น
4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และรักษาร่างกายให้อบอุ่น
5. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือ เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
6. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
7. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น