ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมคัดเลือกหนังสือใหม่ เพื่อนำไว้ให้บริการในสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมคัดเลือกหนังสือใหม่ เพื่อนำไว้ให้บริการในสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งหน่วยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้เชิญร้านหนังสือมาออกร้านแนะนำหนังสือใหม่ ในวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณลานด้านหน้าร้าน 7-ELEVEN โดยมีศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้านซีเอ็ดยูเคชั่น และร้านนายอินทร์ มาออกร้านแนะนำหนังสือใหม่ พร้อมโปรโมชั่นส่วนลดสุดพิเศษอีกมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 3 หรือ โทร. 2322, 2332