กิจกรรมปลอดค่าปรับ หนังสือเกินกำหนดส่ง

สำนักวิทยบริการฯ จัดกกิจกรรมปลอดค่าปรับ หนังสือเกินกำหนดส่ง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ภายในวันที่ 14 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้นค่ะ

ติดต่อด้วยตนเอง ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม คืน ชั้น 1 หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร 044-009009 ต่อ 2313