ต้อนรับอาจารย์ และ คณะนักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการเข้ารับชมนิทรรศการ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชการที่ 9

เมื่อวันที่ 7, 17 และ 20 ก.พ. 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้การต้อนรับอาจารย์ และ คณะนักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการเข้ารับชมนิทรรศการ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชการที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในพระราชกรณียกิจอันสำคัญของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งนักศึกษายังได้ร่วมกิจกรรมพับถุงใส่ยา เพื่อบริจาคโรงพยาบาล ร่วมกับทางห้องสมุดอีกด้วย

ณ ลานนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา