ขยายแล้วขยายอีก ขยายเป็นรอบที่ 3 ขยายจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 จะดีขึ้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการขยายเวลากำหนดคืน สำหรับผู้…