Skip to content

ฐานข้อมูล E-Book

eBook Nursing Collection

ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเลกทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 300 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ เพื่องานวิจัยสำหรับโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์และสถาบันทางการศึกษาที่มีสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสหเวชศาสตร์ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลก อาทิเช่น Demos Medical Publishing, HCPro, McGraw-Hill Education, Oxford University Press, Sigma Theta Tau International, Springer Publishing Company

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1

Nursing Reference Center Plus

เป็นเครื่องมืออ้างอิงที่ออกแบบมาได้อย่างครอบคลุมที่สุด เพื่อเป็นคู่มือสำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ให้ข้อมูลทางคลินิกที่เกี่ยวข้องอย่างตรงจุดของการดูแลรักษา ฐานข้อมูลนี้เหมาะสำหรับพยาบาล ผู้บริหารกิจการทางด้านพยาบาล นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลและบรรณารักษ์ เป็นข้อมูลอ้างอิงทางคลินิกที่ดีที่สุดและใหม่ล่าสุดจากเอกสารฉบับเต็มจำนวนนับพัน

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1

Wiley Edvantage

ฐานข้อมูล ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-textbook) มากกว่า 19,700 รายชื่อ แบบสหสาขา กว่า 10 สาขาหลัก เช่น Business, Finance & Accounting, Engineering, Architecture & Computer Science, Mathematics, Statistics & Physics สามารถใช้เครื่องมือต่างๆอาทิเช่น Search, Highlight, Make Note, Translation มากกว่า 55 ภาษา มีภาษาไทย ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (User) และสามารถเข้าใช้งาน (Access) พร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ โดยเป็นระบบ E-Library
ผู้ใช้ต้อง login เข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถอ่านหนังสือได้

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1

EBSCO eBooks

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่รวบรวมหนังสือจากหลายหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลก ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา อาทิเช่น เกษตรกรรม, ชีววิทยา, เคมี, การสื่อสาร, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์การอาหารสารสนเทศของห้องสมุด, ระบบโลจิสติกส์, คณิตศาสตร์, พยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์, สังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ถึงปี 1996 – ปัจจุบัน
* หมายเหตุ โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
มีหนังสือแบบ Fulltext ให้บริการในฐานข้อมูล ประมาณ 12000 รายการ

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1

GALE - CENGAGE Learning

งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้กว่า 3,000 รายการ สามารถใช้งาน 24/7 ไม่ต้องรอยืม-คืน แสดงผลในรูปแบบ เว็บไซต์ HTML สามารถแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทย และอ่านออกเสียงให้ฟังได้ พร้อมกับการดาวน์โหลดไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3 หรือจะอ่านในรูปแบบเสมือนหนังสือจริง Book View (PDF) ก็สะดวกเพียงปลาย มีบรรณารุกรมอัตโนมัติ และยังสามารถส่งเนื้อหาไปไว้ที่ Google Drive หรือ MS One Drive ได้อย่างสะดวกสบาย

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1

iGLibrary - All Collection

ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ได้แก่
1. Business Expert Press (BEP) เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการจัดการ ที่มีหนังสือให้บริการมากกว่า 1,000 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีบทความวารสาร และบทความในนิตยสารที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก การใช้งานสามารถ Copy, Print, Download และแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้มากกว่า 40 ภาษา พร้อมทั้ง Dictionary และ Function การใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย
2. IG Library Collection ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา ทีมีหนังสือให้บริการมากกว่า 70,000 รายชื่อ จากหลากหลายจากสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลก สามารถ Print, Copy, Download และสามารถสืบค้นได้ง่ายๆ ด้วยเทคโนโลยีตัวอ่าน iViewer แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF File และรองรับการแปลมากกว่า 40 ภาษา

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1

eBrary

eBrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี การท่องเที่ยว มนุษย์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย โลจิสติกส์ อาหาร เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุขตร์ ฯลฯ มีหนังสือในฐานข้อมูล ฯ กว่า 80,000 รายการ ไม่จำกัดผู้ใช้งาน สามารถ Print, Copy, Save ได้ พร้อม Function การทำงาน อาทิ พจนานุกรม สารานุกรม แปลภาษาต่าง ๆ … พร้อม Link ไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ และระบบ Auto Citation

CRCnetBASE

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ครอบคลุมเนื้อหา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฏหมาย นิติเวชศาสตร์ การเกษตร สาธารสุข ฯลฯ แสดงเนื้อหาในรูปแบบ PDF File-Full Text Share

ระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย

ระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยแบบออนไลน์มีให้บริการมากกว่า 200 ชื่อเรื่อง สามารถอ่านแบบออนไลน์หรือดาวน์โหลดไปอ่านที่บ้าน เพียงสมัครสมาชิกโดยใช้เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยครั้งแรก ครั้งต่อ ๆ สามารถใช้งานได้ปกติ

ScienceDirect

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จากสำนักพิมพ์ ScienceDirect ประกอบด้วยหนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เคมี และชีวะเคมี เป็นต้น

World Scientific

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จากสำนักพิมพ์ World Scientific ประกอบด้วยหนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม สาธารณสุขศาสตร์ เคมี ชีวะเคมี เป็นต้น

Cambridge University Press

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จากสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ประกอบด้วยหนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เคมี ชีวะเคมี เป็นต้น